foto1
Stage Pro-sound
foto1
Stage Pro-lighting
foto1
Tube Amplifier
foto1
Disco Bar
foto1
Karaoke & Bistro Systems
e-mail: soundlightingvn@gmail.com
Phone: +84 903 923 527

MISCELLANEOUS ITEMS

Ai đang truy cập

We have 16 guests and no members online

02863870
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
134
99
2863870

21-09-2023 21:37

Đăng ký/đăng nhập

Thảo luận mới

  • No posts to display.

Hướng dẫn xử dụng bàn điều khiển DMX 168 TQ (Lite-Puter-CX-5).

             Cũng như bàn điều khiển DMX192, DMX 168 cũng là 1 trong những thiết bị điều khiển moving head thông dụng và rẻ tiền nhất (mắc hơn DMX192 một chút). Xuất xứ thiết bị này là Lite-Puter của hãng Geni (Taiwan), sau này TQ nhái lại và sản xuất đại trà. Manual kèm theo thường rất đơn giản hay là viết bằng tiếng Tàu nên nhiều bạn không thể hiểu rõ hết công dụng của thiết bị này.

             CX-5 cũng có thể điều khiển một lúc 12 đèn moving head bất kỳ, nhưng hạn chế tối đa mỗi đèn không quá 14 địa chỉ. Bởi vậy nó chỉ quản lý được 168 địa chỉ đầu tiên của mã DMX512. Nhưng đặc biệt là nó có thể nhớ được tốc độ của riêng từng chase khi cài đặt.

             Scene và chase là gì, xin các bạn coi bài trước, ở bài này tôi không nhắc tới.

             -Cách set địa chỉ cho đèn: 

              Cố định, không thay đổi được, cách nhau 1 khoảng 14 địa chỉ. Đèn thứ nhất cài ở địa chỉ 1, đèn thứ 2 cộng thêm 14 sẽ là 15, cứ thế các đèn tiếp theo sẽ là 29, 43, 57, 71, 85 …và đèn cuối cùng sẽ là 155.

              Vì mỗi đèn chỉ dùng được 14 địa chỉ nên không xử dụng được cho những moving head sản xuất sau này có thể vượt qua số 14. Gặp trường hợp này, bạn có thể cài mỗi đèn chiếm 2 tầng địa chỉ trên CX-5. Như vậy nó chỉ còn dùng được cho 6 đèn, mỗi đèn bắt đầu bằng số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mỗi cây đèn dùng 14 địa chỉ đầu tiên như bình thường, tới địa chỉ 15 thì bấm nút lựa đèn kế tiếp, channel 1 tính thành 16, và cứ vậy có thể dùng tới 24 địa chỉ cho 1 đèn.

              CX-5 những đời đầu, channel 13,14 (bên bìa phải) là 1 cần joystick, sau này vì xử dụng hơi phức tạp nên được thay thế bằng 2 fader gạt. Bạn có thể cài đặt 2 fader làm pan tilt dù cho đèn của của bạn có 2 vị trí này nằm ở channel nào cũng được. Bạn bấm nút FNC (function) rồi bấm số 981, màn hình sẽ hiện ra tên hiệu loại đèn, dùng 2 nút <,  > để lựa hiệu, xong nhấn enter, lại dùng 2 nút trên để lựa model xong cũng bấm enter. Bây giờ thì riêng 2 channel pan tilt sẽ được set vào joystick hay 2 fader 13, 14, những channel còn lại sẽ nằm theo thứ tự địa chỉ của đèn. Nếu hiệu đèn hay model không có trong data của CX-5 thì sao khi bấm 981 bạn lựa ANY COMPANY rồi ENTER, màn hình sẽ hiện ra chữ USER DEFINE LAMP hàng dưới là PAN=CHANNEL ?. Bạn bấm số channel pan mà đèn của bạn có, xong bấm ENTER. Màn hình hiện ra chữ TILT=CHANNEL ?. Cũng như pan, bạn bấm số channel của tilt rồi enter. Nên nhớ, trước những thao tác này bạn phải bấm ít nhất 1 hay số đèn bạn hiện có bằng cách bấm 12 nút màu trắng dưới những fader channel. Những nút này sẽ báo đèn LED hiển thị cây đèn nào bạn đang lựa chọn để cài đặt.

              Cách dùng này hơi rắc rối với bạn nào mới vào nghề. Thông thường thì bạn để mặc nhiên (default) giá trị khi xuất xưởng, lúc đó 2 cần 13, 14 coi như là cùng channel 13, 14 của đèn.

              -Lập chương  trình cho đèn (fixtures programing):

              Cũng như DMX192, CX-5 phải set trước từ scene rồi mới tới chase. 

              Lập scene: Bạn hãy chắc chắn, nút “A” đang ở chế độ EDIT (Đèn LED “A” tắt). Lựa những đèn bạn muốn điều khiển bằng cách bấm 1 hay nhiều 12 nút trắng. Set đèn theo ý của bạn bằng 14 fader, có thể tinh chỉnh bằng cách bấm thêm nút FINE. Nhấn nút PROG, màn hình sẽ hiện ra bảng lựa scene, trước đó nhớ bấm nút scene. Nhấn những nút số từ 1 đên 9 để lựa số scene để edit. CX-5 có thể cho bạn lập tối đa 306 scene. Thí dụ ban đầu bạn lập scene 1 thì bấm số 1 xong bấm ENTER. Nếu scene này chưa dùng tới thì sẽ hiện ra chữ EMPTY SCENE. Bạn nhấn những nút chữ để đặt tên cho scene, không muốn đặt tên thì bỏ qua, nhấn ENTER. Màn hình lúc này sẽ hiện thêm chữ Adjust Speed VR, bạn điều chỉnh 2 fader Xfader SPEED và Chase SPEED chọn thời gian xuất của scene này, lựa từ 0,1 đến 25 giây. Nếu muốn scene xuất tức thì, bạn bỏ qua thao tác này và nhấn ENTER, scene số 1 đã được nhớ trong bộ nhớ của CX-5. 

              Nếu muốn xóa scene bất kỳ ra khỏi bộ nhớ, bạn bấm SCENE rồi nhấn DEL và số scene cần xóa, xong chỉ cần bấm YES là đã xóa xong.

              Khi muốn mở 1 scene, bạn bấm SCENE, bấm tiếp số scene muốn mở và sau cùng bấm GO là scene sẽ hiện ra.

              CX-5 có 12 nút hot key (nút màu trắng dưới fader gọi là P1….P12) khi đặt ở chế độ RUN. Bạn có thể đưa 12 scene bất kỳ trong số 306 scene trong bộ nhớ ra những nút này. Trước tiên, bạn bấm SCENE rồi bấm FNC, tiếp đó bấm phím số cho thành số 982, màn hình sẽ nháy ở chữ P1. Dùng nút “+ >” để chuyển sang chữ SCENE 1 và bấm số scene bạn muốn đưa vào P1. Bạn lại dùng nút “< -“ và “+ >” để set cho những hotkey P khác cũng như vậy, cuối cùng bấm ENTER để nhớ những sự cài đặt vừa rồi. Khi xử dụng hotkey để mở scene đã set, bạn chỉ cần bấm SCENE, lựa nút A sang chế độ RUN và bấm hotkey bạn muốn mở.

              Lập chase: Bạn bấm CHASE rồi bấm PROG, màn hình sẽ hiện CH___,____ , bấm phím số để lựa chase muốn lập (từ 1…đến 50) xong bấm ENTER, nếu chase chưa lập sẽ hiện EMPTY CHASE, còn đã có thì sẽ hiện lên tên cũa chase mà bạn đã đặt tên trước đó. Bạn bấm YES để đặt tên mới chồng lên hay bấm NO để cho qua phần này, nhớ bấm ENTER. Màn hình sẽ hiện ra 4 đề mục: CH là số của chase hiện tại, STEP là thứ tự của scene trong chase (tối đa 1 chase chứa được 306 scene), SCENE là số thứ tự của scene đã cài trong phần lập scene, CHS để chỉnh SPEED (tốc độ thay đổi từ step nay qua step kế tiếp và Xfader speed (slope) chỉnh tốc độ chuyển động.

              Những thao tác kế tiếp để lập chase: bạn dùng 2 nút “< -“ và “+ >” để di chuyển thứ tự của step, thí dụ ở step 1 bạn dùng những nút số để đưa vào số scene muốn gán cho step đó như 25 chẳng hạn, đồng thời dùng 2 fader để chỉnh tốc độ, nếu speed bạn muốn là 2 giây thì xfader bao giờ cũng nhỏ hơn 1 chút hoặc không cho slope thì để nguyên vị trí 10. Khi di chuyển 2 fader, màn hình sẽ hiện số thay đổi, khi đúng số bạn muốn thì dừng lại. Dùng “+ >” để sang step kế tiếp, lựa scene cho step này. Tốc độ của step có thể thay đổi riêng biệt tùy ý, nhưng lúc đầu bạn nên để nguyên giá trị cho tất cả các step về sau, điều này làm cho trong 1 chase tốc độ không thay đổi giữa những scene, dễ kiểm tra hơn, khi nào bạn nhuần nhuyễn rồi thì làm thế nào tùy ý. Sau khi đã lập đủ số step tương ứng với số scene bạn muốn, bạn có thể kiểm tra sự chính xác của từng step bằng cách dùng “< -“ và “+ >” , bạn có thể nhấn ENTER để hoàn tất việc lập chase. CX-5 cho phép lựa bất kỳ scene nào trong bộ nhớ cho step, không cần theo đúng thứ tự.

              Muốn mở 1 chase, bạn bấm CHASE, lựa số chase bằng những nút số, và GO là chase khởi động ngay. 

              Bạn cũng có thể gán những chase thường xử dụng nhất vào 12 nút hotkey. Cũng như khi gán scene, bạn bấm CHASE rồi FNC, bấm tiếp số 982 rồi lựa chase cho từng P, xong bấm ENTER là hoàn tất.

              Nếu khi chạy thử chase, nếu thấy không đúng ý muốn thí dụ tốc độ chẳng hạn, bạn có thể sửa lại, thao tác cũng như lập chase.

              -Điều khiển đèn: Rất đơn giản, nếu bạn đã gán hotkey cho chase. Ở chế độ RUN, bạn bấm P trong 12 nút nào sẽ chạy P đó, dùng nút black để tắt hoặc nhấn ngay nút P nào đang chạy, đèn LED tương ứng sẽ tắt và CX-5 sẽ tự động ngừng.

              Như các bạn thấy, CX-5 khi lập trình hơi rắc rối 1 chút nhưng khi điều khiển thì rất dễ dàng. Có một số series DMX168 do TQ sản xuất, khi xử dụng bị mất tính năng nhớ tốc độ. Khi mua, bạn nhớ kiểm tra cho thật kỹ vì thiếu tính năng này, sẽ mất hiệu quả đi hơn 50%.

              CX-5 còn những tính năng cao cấp hơn như xử dụng thêm MARCO và LEARN. Ở hai chế độ này, tích hợp nhiều chase trong 1 nút bấm. Trong bài này tôi chưa hướng dẫn được, hẹn trong những bài sau này khi có yêu cầu. Bạn nào đã xong cơ bản, có thể download manual 43 trang tiếng Anh theo link dưới đây để nâng cao trình độ.

 

Link trên đã bị chết, update link mới: http://www.mediafire.com/?4gizk13q6758sr5

 

Add comment


Security code
Refresh